Postreh

 

            Milí surferi, som rád, že ste zablúdili na našu stránku a niektorí sem možno aj cielene zavítali a klikli na tento článok. Vážim si váš záujem o môj názor. V úvahe by som chcel podať informácie o stave nášho divadla a možno aj nepriamo podnietiť našich ochotníkov-surferov k sebareflexii.

            Máme tu už šiesty rok od obnovenia činnosti divadla, ktoré však má oveľa dlhšiu históriu. Som rád, že pretrvalo doteraz a má ambíciu pokračovať ďalej. Všetko to však závisí od prístupu nás, hercov-ochotníkov, entuziazmu a chcenia nielen ísť ďalej, ale aj zlepšiť herecké výkony. Určite nás k tomu podnietila príjemná atmosféra okolo premiéry poslednej divadelnej hry Krutohlavci, ktorú sme pred nedávnom uviedli. Ohlasy divákov boli veľmi kladné, ikeď cesta k úspechu bola tŕnistá. S touto hrou sme sa borili dosť dlho v porovnaní s ostatnými. Určite k tomu prispelo aj veľké množstvo osôb v hre a okosi už aj s tým súvisiaca nedisciplinovanosť nás ochotníkov s dochádzkou na skúšky. V čase výberu tejto hry sme stáli pred rozhodnutím, či sa opäť po úspešnej Páve pustiť do veľkého projektu, alebo si vybrať niečo menšie a zároveň časovo menej náročné. Aj keď aj pri hre Páva sme sa potýkali s podobnými (tradičnými) problémami, nakoniec sme sa rozhodli pre prvú alternatívu a vybrali sme si ďalší z, pre nás megalomanských projektov. Je to už akosi pravidlom, že preplnená sála a potlesk divákov na premiére nám vždy vleje množstvo chuti a záujmu ísť ďalej, pričom akosi podvedome zabúdame na zodpovednosť, súvisiacu z rozhodnutím, ktoré má byť racionálne.

Krokom vpred sú alternácie, ktoré sme si vyskúšali po prvý krát a myslím, že sa osvedčili, ikeď priniesli o čosi vyššiu časovú náročnosť a vyťaženosť pri realizácii skúšok. Hlavne však naskytli možnosť náhrady postavy pri absencii herca a tiež možnosť väčšej konkurencie medzi hercami. V tomto trende alternácií by sme snáď mali aj pokračovať a tak zainteresovať do hrania čo najširšiu skupinu ľudí v Lorinčíku. K ďalšiemu napredovaniu by snáď pomohlo aj pozmeniť systém skúšok s dôrazom na ich zefektívnenie. V tomto ohľade som však pesimista, pretože to asi tak skoro nebude hlavne technicky možné, pretože si to vyžaduje väčšiu časovú náročnosť a komplikovanosť. Popritom všetkom sú tu už zažité tradície z doterajšieho systému skúšok a nastoliť nový trend si vyžaduje čas a trpezlivosť.

Záujmom ochotníkov je do budúcna zaiteresovať do ochotníčenia aj skôr narodených, z ktorých niektorí už majú divadelné skúsenosti z účinkovania v našom divadle z minulosti. Prospelo by to k oživeniu a akémusi zreálneniu výpovednej schopnosti nášich hier.

 

Ing. Ján Juhás              

21.11.2001